Aktualności

Jak GTV BUS dba o nowych pracowników?

Przyjęcie nowego pracownika do organizacji to pierwszy krok do sukcesu w budowaniu zaangażowanego zespołu. Każda firma rekrutująca pracowników powinna posiadać plan wdrożenia pracownika w jego, obowiązki. Kandydat powinien poznać zakres obowiązków w pierwszym dniu pracy.

Zespół to siła

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, GTV BUS przeobraziło się z rodzinnego przedsiębiorstwa w jedną z największych firm transportowych w Polsce, zatrudniającą obecnie ponad 140 pracowników biurowych oraz ponad 350 kierowców! Liczba osób zatrudnianych w kolejnych miesiącach wzrastała, zmieniły się też struktury poszczególnych komórek firmy, a także sama świadomość zespołu.

Za sukcesem GTV BUS stoją ludzie – to oni są jej siłą. W myśl tej dewizy postanowiliśmy podjąć działania, dzięki którym każdy pracownik będzie mógł czuć się dobrze – stworzenie wyjątkowej atmosfery w teamie oraz budowanie współpracy to ważne aspekty codziennej pracy. Zależy nam na tym, aby przyjazny klimat towarzyszył pracownikom od samego początku ich przygody z GTV BUS.

W proces Onboardingu została zaangażowana niemal cała społeczność: od zarządu, po administrację, IT, HR i kierowników poszczególnych działów. Bardzo ważną rolę w całym procesie odgrywa komunikacja wewnętrzna. Zbudowanie świadomości całej organizacji jak ważne jest przyjęcie nowego członka zespołu oraz podjęcie działań przygotowawczych już 7 dni przed faktycznym pojawieniem się pracownika nie było łatwe. Dziś możemy powiedzieć, że uregulowanie tego procesu przyniosło wiele korzyści Nam wszystkim. Jesteśmy świadomi swoich działań, dzięki którym uczestniczymy w budowaniu wspólnej marki GTV BUS.

Jak wygląda onboarding?

Punktem wyjścia w opracowaniu procesu był Pre-onboarding. Zależało nam na zbudowaniu więzi z nowym pracownikiem, zanim jeszcze rozpocznie pracę i pokazanie mu, że nie tylko zespól do którego ma dołączyć, ale także cała organizacja czeka na niego. Komunikacja z nowym pracownikiem rozpoczyna się już w chwili podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Wówczas pracownik otrzymuje pierwszy komunikat o dołączeniu do zespołu wraz z elementami prezentacji o firmie, dzięki której pozna bliżej całą organizację, a także zapozna się z kulturą organizacyjną. Nowy pracownik na dzień przed rozpoczęciem pracy otrzymuje także wskazówki dotyczące pierwszego dnia: mapa dojazdu do biura, godzina rozpoczęcia pracy, plan pierwszego dnia. Dzięki temu, nowy pracownik od samego początku jest otoczony opieką.

Drugi etap Pre-onboardingu to przygotowanie pracowników działu na przyjęcie nowego członka zespołu. O dołączeniu nowej osoby zespół informowany jest poprzez wiadomość email, która zawiera krótki opis kandydata wraz z określeniem jego miejsca w grupie. Na tym etapie zostaje powołany także Buddy, który pomoże pracownikowi poznać kulturę organizacyjną i wdroży go w zakres obowiązków. Buddy to pewnego rodzaju opiekun nowego pracownika, który towarzyszy mu przez cały proces Onboardingu.

Onboarding faktyczny rozpoczyna się w dniu przybycia nowego pracownika do GTV BUS, gdzie już w holu na jego przybycie oczekuje przedstawiciel Działu Rekrutacji. Pierwszy dzień pracy to poznanie Firmy, jego członków oraz ról jakie pełnią w organizacji, a także zapoznanie z Kierownikiem działu, jego członkami oraz Buddym. Onboarding w pierwszym dniu pracy to także dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem oraz odbycie szkoleń z zakresu BHP oraz RODO, w których pracownik uczestniczy zdalnie. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, jak ważną rolę w całym procesie pełni osoba Byddy-ego: człowieka do zadań specjalnych. W pierwszym dniu pracy, Nowy pracownik zostaje powitany także przez Prezesa Zarządu oraz Kierownika Działu. Wierzymy, że takie działanie pokaże pracownikowi, jak ważnym wydarzeniem dla całej załogi jest jego pojawienie się w naszym teamie.

Kim jest Buddy?

Nowa osoba w zespole to dla wszystkich spore wyzwanie. Dodatkowo nie zapominajmy o tym, że rozpoczęcie pracy w GTV BUS, to również szkoła życia dla nowego pracownika. Wprowadzając nową osobę do zespołu chcemy, aby poczuła się komfortowo w nowym otoczeniu i w miarę szybo była gotowa do realizacji powierzonych zadań. Buddym może zostać osoba, która bardzo dobrze zna naszą Firmę. Wychodzimy z założenia, że Buddy pomoże wprowadzić nowych kolegów do zespołu bazując na swoich doświadczeniach oraz zdobytej wiedzy. Jest komunikatywny, co ułatwi nowym osobom przełamanie pierwszych lodów. Jest świetnym źródłem informacji dla nowych pracowników i będzie bardzo dobrze sprawdzał się w roli ich przewodnika. Buddy to także osoba, która śledzi postępy swojego pracownika i raportuje je na bieżąco kierownikowi działu.

W trakcie całego procesu nowy człowiek ma zapewnione pełne wsparcie swoich kolegów z zespołu, specjalisty ds. Hr, a także wcześniej wspomnianego Byddego. Faktyczny Onboarding jest podzielony na trzy etapy, których wyznacznikiem jest podział obowiązków z zachowaniem odstępu tygodniowego, dwutygodniowego i miesięcznego. Po każdym etapie przeprowadzamy ankietę oceniającą proces, dzięki któremu możemy wciąż udoskonalać całość wdrożenia. Przygotowanie całego procesu było bardzo czasochłonne, nowe pomysły, które wciąż pojawiały się przyniosły pożądany efekt, a dzięki zaangażowaniu całej społeczności, wszyscy mogą czuć się współautorami projektu.

 

    Zobacz więcej

    Sprawdź najczęściej zadawane pytania