Aktualności

Wyjeżdżasz do Niemiec? Sprawdź obostrzenia!

Uwaga!  Od soboty, 24 października, Niemcy uznały całą Polskę za obszar podwyższonego ryzyka!

Osoby powracające do Niemiec z obszaru ryzyka są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa lub odbyć dwutygodniową kwarantannę.

Władze niemieckie nie prowadzą regularnych kontroli granicznych z krajami strefy Schengen. 

Ustal do jakiego kraju związkowego (landu) w Niemczech jedziesz i zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w docelowym landzie. Jeżeli pracujesz w Niemczech, koniecznie ustal ze swoim pracodawcą czy będziesz podlegał obowiązkowi wykonania testu i kwarantanny po przyjeździe.

Kto może być zwolniony z obowiązku wykonania testu i kwarantanny :

 1. Osoby podróżujące w ramach ruchu granicznego do 24 godzin pobytu w obszarze ryzyka. Oznacza to, że jeśli przebywaliście w Polsce do 24 godzin, to możecie wrócić do Niemiec i nie musicie udawać się na kwarantannę.
 2. Osoby, które odwiedzały rodzinę w Polsce (w tym krewnych pierwszego stopnia) i wizyta ta trwała do 72 godzin nie muszą po powrocie do Niemiec udawać się na kwarantannę.
 3. Osoby, które odwiedzają rodzinę w Niemczech, np. jeśli żona albo dzieci odwiedzają w Niemczech męża, który tutaj pracuje (również tutaj chodzi o pokrewieństwo pierwszego stopnia).
 4. Osoby dojeżdżające do pracy w Niemczech lub dojeżdżające do pracy przygranicznej, które w sposób możliwy do udowodnienia wjeżdżają na obszar ryzyka lub go opuszczają ze względu na pracę/studia lub szkolenie, pod warunkiem że wracają do miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu, oraz że w sposób możliwy do udowodnienia przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny. Osoby przejeżdżające przez Niemcy, pod warunkiem, że przejazd ma miejsce na najkrótszej trasie. Pracownicy w transporcie towarów i materiałów, transport osób oraz osoby istotne dla niemieckiego systemu zdrowia (np. opieka) do 72 godzin pobytu
 5. Wysokiej rangi dyplomaci, przedstawiciele parlamentów i rządów do 72 godzin pobytu na obszarze ryzyka przy zachowaniu odpowiednich koncepcji ochrony i higieny

 

Dodatkowym obowiązkiem dla wszystkich wyjeżdżających z Polski jest posiadanie podczas podróży wypełnionego formularza dotyczącego stanu zdrowia.

 

Formularz o stanie zdrowia znajdziesz  tutaj!

Formularz w wersji polskojęzycznej do pobrania tutaj.

Należy także niezwłocznie zgłosić się do lokalnego urzędu zdrowia (niem. Gesundheitsamt).
Pod następującym linkiem znajdziesz odpowiedni urząd zdrowia.

Wynik testu na koronawirusa nie może być starszy niż 48 godzin.

WPROWADZONE OBOSTRZENIA:

 • kontakty z innymi osobami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum
 • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m
 • w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających
 • również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp
 • w niektórych krajach związkowych ograniczona lub zawieszona jest działalność miejsc, w których nie jest możliwe zastosowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego
 • wprowadzono ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych oraz prywatnych (w mieszkaniach)
 • duże wydarzenia są odwołane co najmniej do 31.12.2020 r. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby
 • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w wybranych budynkach użyteczności publicznej. W niektórych przypadkach należy dodatkowo zdezynfekować ręce. Informacje są umieszczone przy wejściach do budynków. W większości krajów związkowych przyłbice nie są uznawane za skuteczne zakrycie ust i nosa. Brak zakrycia ust i nosa może wiązać się z nałożeniem mandatu.

Aktualne informacje:
GOV – Niemcy
Bundesgesundheitsministerium

 

Informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych

 

Badenia-Wirtembergia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu na obecność COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 48h przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają do Badenii-Wirtembergii w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą.

Bawaria

W piątek, 23.10.2020 r. weszła w życie ważna zmiana rozporządzenia Bawarii dotycząca pracowników transgranicznych. Osoby przyjeżdżające co najmniej raz w tygodniu do Bawarii w celach zawodowych, handlowych lub pobierania nauki muszą w ciągu 7 dni od przyjazdu okazać test nie starszy niż 48 godz. na obecność koronawirusa w j. angielskim lub niemieckim. Każdy kolejny przyjazd na teren Bawarii wiąże się z obowiązkiem okazania nowego testu z wynikiem negatywnym. Pierwsze testy należy okazać w ciągu 7 dni po przyjazdach do Bawarii po 23.10.2020 r.

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą.

OD WTORKU 27.10.2020 BAWARIA WPROWADZA CAŁKOWITY LOCKDOWN!

 • Zamknięte szkoły i przedszkola
 • Zabronione organizowanie imprez i prywatnych uroczystości
 • Ograniczenia dotyczące wyjazdów
 • Opuszczanie mieszkania jedynie do pracy i na zakupy
 • Obiekty rekreacyjne będą zamknięte- kina, teatry, muzea, place zabaw
 • Restauracje mogą serwować jedynie dania na wynos do godz 20
 • Hotele mogą przyjmować jedynie osoby w podróży służbowej
 • Całkowity zakaz odwiedzin w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.

 

Berlin

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, których pobyt w obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub którzy przyjeżdżają do Berlina na mniej niż 48 godzin. W Berlinie test można wykonać na lotnisku (SXF/BER), głównym dworcu kolejowym oraz głównym dworcu autobusowym (ZOB).

Brandenburgia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych oraz osoby, które codziennie lub na okres do 5 dni wjeżdżają na teren landu w celu wykonywania koniecznej pracy lub kształcenia.

Brema

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. W uzasadniony przypadkach, na wniosek pracodawcy, z kwarantanny mogą być zwolnione osoby, których działalność polega na utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Dolna Saksonia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, pracownicy służy zdrowia, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 24 godz.

Hamburg

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem.

Hesja

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Osoby, które przybywają z obszarów ryzyka na teren kraju związkowego przez międzynarodowy port lotniczy we Frankfurcie (FRA) zobowiązane są do wykonania testu na lotnisku, o ile nie wykonały go w ciągu 48 godz. przed wyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób.

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie 5-7 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. W uzasadnionych przypadkach urząd ds. zdrowia może podjąć decyzję o wyłączeniu z obowiązku testowania i kwarantanny. 

Nadrenia Północna-Westfalia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu (w języku niemieckim lub angielskim), wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem (czas liczy się od chwili uzyskania wyniku testu, nie zaś od jego wykonania). Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby sprawujące funkcje dyplomatyczne lub konsularne, a także osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godz. lub mogące udowodnić, że przebywały na obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godz. Istnieje możliwość wykonania testu na terenie portów lotniczych Kolonia-Bonn (CGN) i Düsseldorf (DUS) oraz w mobilnych punktach np. przy dworcu głównym w Kolonii i Düsseldorfie.

Nadrenia-Palatynat

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Istnieje możliwość wykonania testu po przylocie na lotnisku w Hahn (HHN), a także w godzinach 10-18 w wyznaczonych punktach w pobliżu granicy z Francją, Luksemburgiem oraz Belgią.

Saara

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie (w języku niemieckim lub angielskim) o braku zakażenia Covid-19, bazujące na teście wykonanym w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. 

Saksonia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są również osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godziny, kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, pracownicy regularnie przekraczający granicę, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny. Osoby, które mieszkają w Saksonii i wjeżdżają na obszar podwyższonego ryzyka (np. w celu zakupów) do 48 godz. po powrocie do Saksonii nie podlegają obowiązkowi testowania i kwarantanny. Nie dotyczy to jednak osób, które jadą do obszaru podwyższonego ryzyka w celu udziału w imprezie lub uroczystość. 

Saksonia-Anhalt

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny.

Szlezwik-Holsztyn

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Z kwarantanny są zwolnione także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 48 godzin.

Turyngia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny.

Zobacz więcej

Sprawdź najczęściej zadawane pytania