Aktualności

Zmiany dotyczące kwarantanny w Niemczech

Od 9 listopada 2020 r.  we wszystkich landach oprócz Meklemburgia – Pomorze Przednie obowiązują jednakowe zasady kwarantanny.

Wprowadzono obowiązkową 10-dniową kwarantannę.  Dotyczy to osób, które przed wjazdem do Niemiec przebywały w okresie 10 dni na obszarze podwyższonego ryzyka.

Po wjeździe do Niemiec należy bezpośrednio udać się do miejsca podanego w elektronicznej rejestracji na stronie www.einreiseanmeldung.de w celu odbycia kwarantanny.

Po 5 dniach od rozpoczęcia kwarantanny możemy zostać z niej zwolnieni pod warunkiem, że w swoim urzędzie ds. zdrowia przedstawimy negatywny wynik testu na koronariwusa. 

Należy Pamiętać, że właściwy urząd ds. zdrowia decyduje o zwolnieniu z kwarantanny!

W poszczególnych landach ciągle mogą występować niewielkie różnice w przepisach dot. kwarantanny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 

Kwarantanna w poszczególnych landach:

Badenia-Wirtembergia

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu . 

Bawaria

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Od 24.11.2020 obowiązkowe przedstawianie negatywnego testu przez pracowników transgranicznych raz w tygodniu zostało ZAWIESZONE przez Bawarski Sąd Administracyjny.

Berlin

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

 Zwolnienie z kwarantanny obowiązuje osoby, które chcą odwiedzić rodzinę pierwszego lub drugiego stopnia w Berlinie do 72 godz.

Od 21 listopada z kwarantanny zwolnione są osoby mieszkające w Berlinie, które chcą odwiedzić swoją najbliższą rodzinę w Polsce do 72h. 

Brandenburgia

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Chcąc wykonać test należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu ds. zdrowia.

Osoby, które wjeżdżają na teren Brandenburgii w pilnych celach zawodowych lub szkolnych do 5 dni, zwolnione są z posiadania negatywnego testu.

Brema

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Dolna Saksonia

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Hamburg

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Osoby, które chcą wykonać bezpłatny test muszą zwrócić się do centrum testowania przy Hauptbahnhof lub do swojego lekarza.

Hesja

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Obowiązują ciągle stare zasady kwarantanny!

Przy wjeździe należy poddać się 14-dniowej kwarantannie. Kwarantanna nie obowiązuje  osób, które podróżują tranzytem lub przedstawiły dwa negatywne testy wykonane w odstępie 5-7 dni. Po wjeździe należy udać się na kwarantannę co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku.

Pracownicy lub uczniowie  przekraczających regularnie granicę mają w obowiązku codziennie składać oświadczenie o braku objawów zachorowania. Oświadczenie składają pracodawcy lub w szkole. Mają również obowiązek wykonania testu raz na tydzień. Podróżując należy posiadać zaświadczenie o pracy lub nauce.

Osoby, które podróżują w celu odwiedzin najbliższej rodziny,  zajmują się opieką nad osobami pod kuratelą lub przemieszczają się w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego zwolnione są z obowiązku wykonania testu i odbycia kwarantanny.

Nadrenia Północna-Westfalia

od 20.11.2020 Sąd Administracyjny w Munster zawiesił egzekwowanie przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe z obszaru ryzyka.

Zawieszenie kwarantanny nie zwalnia jednak z obowiązku rejestracji swojego przyjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de

Nadrenia-Palatynat

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Kraj Saary

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Saksonia

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Od 17.11.2020 z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które przebywały na terenie

Saksonii lub w kraju przygranicznym nie dłużej jak 12h.

Z obowiązku posiadania negatywnego testu zwolnione są osoby, które w pilnych celach zawodowych lub szkolnych przebywały na terenie Saksonii lub w kraju przygranicznym nie dłużej niż 72h.

Saksonia-Anhalt

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Szlezwik-Holsztyn

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

Zwolnienie z kwarantanny osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. tylko podróże z/do Danii.  

 Osoby chcące odwiedzić swoją rodzinę  na obszarze ryzyka do 72hi wracają do Landu Szlezwik -Holsztyn nie są zwolnione z obowiązkowej kwarantanny.

Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione sa osoby, które odwiedzaja swoją rodzinę do 72h na terenie landu Szlezwik- Holsztyn.

Turyngia

Wprowadzono 10 dniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej 5 dnia po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. 

 

KTO WEDŁUG NOWYCH ZASAD MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z KWARANTANNY:

  • Osoby podróżujące przez Niemcy w tranzycie
  • Osoby przebywające w Niemczech lub poza granicami państwa na obszarze ryzyka nie dłużej niż 24 godzin.
  • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze ryzyka do 72 godzin:

Osoby odwiedzające najbliższą rodzinę lub partnerów życiowych nienależących lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą.

Pracownicy służby zdrowia po potwierdzeniu takiej podróży przez pracodawcę.

Kierowcy pracujący w przewozie osób lub rzeczy.

Dyplomaci, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

  • Z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy  lub szkoły:

Osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się regularnie co najmniej raz w tygodniu wjeżdżają z Niemiec na obszar ryzyka lub wjeżdżają z obszaru ryzyka do Niemiec.

  • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy oraz negatywnym wynikiem testu wykonanym 48 godzin przed wjazdem:

Pracujący w służbie zdrowia.

Zapewniający bezpieczeństwo publiczne.

Przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni.

Osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego.

Osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów.

  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:

Osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu odwiedzin członków rodziny, odwiedzin partnerów życiowych lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą.

Osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego.

Osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu towarzyszenia osobom wymagającym opieki.

osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.

pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Wszystkie  osoby zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia. 

Jeżeli należysz do powyższej grupy osób zwolnionych z kwarantanny po przyjeździe do Niemiec należy przedłożyć do odpowiedniego urzędu ds. zdrowia negatywny wynik testu.

Test musi być wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec.

Aktualnie wymagany jest testy PCR.

Wynik powinien być  w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim.

Wszelkie informację dotyczące wjazdu do Niemiec dostępne są na stronie gov.pl.

 

 

 

 

Zobacz więcej

Przypominamy o restrykcjach!

Przypominamy o restrykcjach!

Przypominamy jakie obowiązki należy spełnić udając się w podróż do Niderlandów, Belgii oraz Niemiec.

Sprawdź najczęściej zadawane pytania