Przed podróżą

Bagaż

Bagaż

Każdy pasażer w ramach biletu ma prawo do bezpłatnego zabrania bagażu podręcznego oraz rejestrowanego nadawanego do luku bagażowego.

Z

Każda sztuka bagażu powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu pasażera.

Z

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego, w której każda ze sztuk bagażu nie przekracza 20 kg.

Z

Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem pasażera.

Z

Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość).

Z

Bagaż podstawowy, przekraczający wskazane limity, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym lub miejscu do tego wyznaczonym oraz za dodatkową opłatą.

Masz pytania?
Zadzwoń na naszą infolinię:

Obsługa Klienta czynna jest siedem dni w tygodniu, od 8:00 do 21:00

Sprawdź najczęściej zadawane pytania