Aktualności

06 paź 2020

Najniższa krajowa w Niemczech

Kiedy wyruszamy do Niemiec w celach zarobkowych, zwykle jeszcze przed wyjazdem zdobywamy informacje o zachodnim sąsiedzie. W pierwszej kolejności interesują nas kwestie dotyczące podjęcia pracy, również te odnoszące się do wynagrodzenia. Sprawdźmy więc tym razem, jak wygląda sytuacja z najniższą krajową w Niemczech – ile wynosi oraz komu przysługuje.

W ojczyźnie Goethego płaca minimalna regulowana jest na poziomie ustawy – podobnie jak w większości krajów świata, w tym także w Polsce. Gwarantuje to pracownikom, że nie będą zarabiali poniżej kwoty, która po uwzględnieniu cen panujących w danym kraju oraz wysokości podatków umożliwia im wieść godne pod względem materialnym życie. Mniej niż ustalona odgórnie płaca nie mogą zarabiać, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. Ponadto w Niemczech obowiązują także minimalne płace branżowe oraz te określane w zbiorowych umowach o pracę. W przypadku tych pierwszych ich wysokość uzależniona jest, oczywiście, od rodzaju wykonywanego zawodu. Przykładowo – pedagodzy zarabiają minimalnie 16,68 euro na godzinę. Stawka może się też różnić w zależności od poziomu wykwalifikowania pracownika, i tak np. niewykształceni dekarze otrzymują 12,60 euro, a ci z dyplomem – 14,10.

W Niemczech najniższa krajowa jest regularnie waloryzowana, mniej więcej w odstępach dwuletnich. Przy czym od 2015 roku obowiązywała aż do bieżącego roku. Ostatnio płaca została podwyższona w lipcu. Obecnie minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosi 9,82 euro, co miesięcznie daje około 1520 euro, w przeliczeniu 6840 złotych – czyli jest to kwota mniej więcej 2,5 razy okazalsza niż u nas.

Zobaczmy teraz, wobec kogo niemiecka ustawa o płacy minimalnej ma zastosowanie. Odnosi się do znakomitej większości pracujących mieszkańców tego kraju. Niemniej są – jak przeważnie – wyjątki. Nie ma znaczenia, czy zatrudniony piastuje stanowisko na dłużej czy tymczasowo, pełnoetatowo czy w niepełnym wymiarze godzin. W każdym z tych przypadków pracownik nie otrzymuje za godzinę pracy mniej, niż jest to zapisane w odnośnej ustawie. Natomiast nie należy jej łączyć z tymi, który nie są pracownikami zatrudnionymi, lecz pracują na własny rachunek, między innymi jako wolni strzelcy. Ponadto najniższa krajowa nie jest zagwarantowana także tym, którzy byli dotychczas długotrwale bezrobotni, niepełnoletnim oraz uczniom podejmujących pracę w ramach obowiązkowych praktyk.

Na koniec wspomnijmy, że podaliśmy stawki brutto. Od nich odejmowane są rozmaite świadczenia na rzecz państwa. Po tej operacji otrzymujemy kwotę netto. Sprawdzimy ją szybko, korzystając z któregoś z internetowych kalkulatorów.

Zobacz więcej

Sprawdź najczęściej zadawane pytania