Aktualności

Aktualizacja obowiązujących obostrzeń

5 lutego 2021 odbyła sie konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Tym razem poruszono kwestie łagodzenia obowiązujących restrykcji.

Do otwartych od 1 lutego galerii  handlowych dołączą teatry, kina, filharmonie i opery. Obowiązywać będzie reżim sanitarny oraz ograniczona ilość miejsc do 50%.

Otwarte zostaną również hotele.

Wszystkie zapowiadane zmiany będą obowiązywać od 12 lutego 2021 przez kolejne dwa tygodnie.

Przypominamy, że zasady transportu i kwarantanny nie uległy zmianie.

Każda osoba przekraczająca granicę Polski zobowiązana jest do odbycia kwarantanny lub przedłożenia negatywnego wyniku testu na Covid-19 , który zwalnia z kwarantanny.

Test musi zostać wykonany nie wcześniej jak 48h przed przyjazdem do Polski. Powracający do kraju zobowiązani są do przedłożenia negatywnego wyniku funkcjonariuszowi straży granicznej.

Osoby, które nie wykonały testu samodzielnie, zgłaszają się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego poprzez infolinię w celu odbycia kwarantanny, przekazując następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • adres, w którym będziemy odbywać kwarantannę
  • dane dotyczące podróży oraz datę przekroczenia granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę:

  • samolotem
  • pociągiem
  • statkiem
  • transportem zbiorowym świadczącym usługi międzynarodowego transportu drogowego (przewóz powyżej 9 osób oraz pojazdy przeznaczone do przewozu powyżej 7 osób ale nie więcej niż 9 osób)
  • pojazdem samochodowym służącym do niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. 

Zobacz więcej

Sprawdź najczęściej zadawane pytania