Aktualności

14 sty 2021

Studiowanie w Niemczech

Większość naszych rodaków, którzy udają się za zachodnią granicę, robi to w celach zarobkowych. Przy czym w gronie podróżnych znajduje się też pewna liczba tych, którym przyświeca inny cel. Młodsze osoby niejednokrotnie podejmują w Niemczech studia. Zanim, oczywiście, się decydują na taki krok, zdobywają informacje na temat procesu rekrutacji oraz realiów studenckiego życia w tym kraju. Zebraliśmy dla zainteresowanych kilka istotnych wiadomości na ten temat.

Podstawowe informacje

Zacznijmy od tego, że Niemcy mają dla studentów bogatą ofertę edukacyjną. W kraju tym funkcjonuje około 380 szkół wyższych. Studiowanie na nich jest darmowe, pomijając opłatę za każdy semestr wynoszącą zaledwie kilkadziesiąt euro. Spośród mniej więcej 20 tysięcy kierunków część z nich, jakieś dwa tysiące, wykładana jest w języku angielskim. Czyli można rozpocząć i skończyć studia w Niemczech bez znajomości języka niemieckiego; przy czym są to raczej tylko teoretyczne rozważania, bo trudno wyobrazić sobie życie studenckie i poszerzanie swych kompetencji w przypadku, gdy student nie zna języka, jakim posługują się mieszkańcy kraju, w jakim żyje. Jego znajomość jest, rzecz jasna, niezbędna wówczas, kiedy zamierzamy studiować kierunek wykładany w języku niemieckim. Wtedy to należy mieć TestDaF, czyli niemiecki certyfikat językowy. 

W ojczyźnie Schillera podobnie jak u nas obowiązują dwustopniowe studia, czyli trzyletnie licencjackie oraz ich kontynuacja w formie zwykle dwuletnich magisterskich. Należy tu zauważyć, że poszczególne przepisy mogą się różnić w rozmaitych landach, bo też dysponują one dużą autonomią także w dziedzinie edukacji wyższej. 

Warunki

Jakie warunki powinniśmy spełniać, by aplikować na niemiecką uczelnię? W przypadku Polaków najważniejszymi dokumentami jest świadectwo maturalne oraz dyplom poświadczający ukończenie szkoły średniej. O powodzeniu w rekrutacji decydują wyniki egzaminu maturalnego oraz stopnie uzyskane na świadectwie. Na niektórych kierunkach obowiązują rozmaite limity, czyli numerus clausus.

Jeśli jesteśmy przy formalnościach, to wspomnijmy też  o tym, że po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia należy się jeszcze zarejestrować w uczelni. Dopiero wtedy przysługują nam pełne studenckie prawa, w tym rozmaite ulgi, także na mieszkanie. Studiując w Niemczech należy się liczyć z wydatkiem około 800 euro miesięcznie. Znaczna część sumy idzie na wynajem miejsca w akademiku lub kawalerki; kwaterę pomaga znaleźć Studentenwerk, czyli uczelniane biuro organizacji . Pomocne może okazać się stypendium lub też praca na pół etatu (należy pamiętać, że po przekroczeniu 20 godzin pracy na miesiąc objęci jesteśmy podatkiem dochodowym).

Zobacz więcej

Sprawdź najczęściej zadawane pytania